Skrivare

Hur du installerar en skrivare:

1. Öppna startmenyn

Klicka på alternativet "Hitta skrivare- Malmö stad".

2. Numret på skrivaren du vill installera

Skriv in numret på skrivaren du vill installera i Namn-rutan. Klicka på "Sök nu".

3. Installera skrivaren

Dubbelklicka på den skrivaren som kom upp, när du skrivit rätt kod för din skola.