Projektor

Vill du att eleverna ska visa sina presentationer eller dylikt men har inte kopplingarna i salen?

Pröva detta verktyg som finns i allas Chrome, för att föra över bilden trådlöst från eleverna Chromebooks.