Söka fakta

DATABASER

NE (Nationalencyklopedin) finns tillgängligt när du är på skolan. För att kunna logga in hemifrån behöver du skapa ett personligt konto. Detta kan också eleverna ha hemma. Genom det personliga kontot fås också tillgång till NE:s ordböcker (Nordstedts). Såväl NE som Ordböckerna finns som app.

Tips!

Ovärderliga sökfunktioner i NE är också Temapaket, Världens länder och Världens religioner.Landguiden är också en databas som Malmö stads skolor prenumererar på. Där finns information om olika länder, möjligheter till jämförande statistik, konflikter i världen och internationella organisationer. Den kommer du åt enbart när du är på skolan.

Instruktionsfilm till Landguiden

Landguiden.mp4