Lärverktyg

Elever och personal i Malmö stad har tillgång till Inläsningstjänst. Det är en tjänst som innebär att du kan lyssna på läromedel. Det finns också en hel del inläst skön- och facklitteratur. Bibliotekarien visar gärna hur du hittar bland materialet.

En del av Inläsningtjänst är Begreppa (tidigare Studiestöd på modersmål). Detta är till för de elever som är i behov av läroböcker eller handledning på sitt modersmål.

Appen är att rekommendera vid lyssning. Vid sökning fungerar det bäst i webbläsaren.

Tips!

Ett tips är att titta på förlagen Nypon och Hegas. De lägger ut alla sina böcker på Inläsningstjänst och erbjuder också läshandledningar till alla böcker på sina webbsidor. Ett sätt där du kan hitta böcker på förlagets sida och sedan söka upp den på Inläsningstjänst.
Legimus är det webbaserade biblioteket för de elever som är i behov av att lyssna på böcker. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. På Legimus finns skönlitteratur på svenska men det finns också faktaböcker och böcker på andra språk.

Så här funkar det!

Personal eller elev uppmärksammar på behovet. Eleven får med sig hem ett användaravtal som ska fyllas i av en vårdnadshavare som i stora drag innebär att eleven förstår de skyldigheter som lånade filer innebär. En kontakt med bibliotekarien är också bra redan i detta skede. När blanketten kommer åter gör bibliotekarien ett konto till eleven som kan börja användas direkt. Eleven kan lyssna via sin dator, surfplatta eller smartphone.

Tips!

En bra sak att lyfta på utvecklingssamtal i början av terminen.

Användaravtal

Hitta till talböckerna En folder om att läsa talböcker

Söka böcker i Legimus

Film om Legimus

CLAROREAD

ClaroRead är en webbaserad talsyntes. Med ClaroRead kan elever få hjälp när de skriver texter eller när de behöver få uppläst text på sin dator.

Klicka på den lilla blåvita ikonen med stjärna på bredvid adressfältet i webbläsaren så kommer du åt ClaroRead.

En liten instruktionsfilm:

E-BÖCKER & LJUDBÖCKER

Genom ditt lånekort har du också möjlighet att låna och läsa E-böcker och ljudböcker via skolbiblioteket. Du loggar in med din Malmö Apps-inloggning.

I Bibliotekskatalogen kan du direkt låna både e-böcker som ljud-böcker. Du kan låna max 2 böcker i veckan.

Ljudböckerna fungerar bäst att läsa i appen Biblio. Manual för Biblio hittar du här. Det finns även en genomgång på Digiteket.