Läsfrämjande

Skolbibliotekarier

I F-6-huset arbetar Lina Wegendal som skolbibliotekarie. På 7-9 arbetar skolbibliotekarie Joakim Axelsson. Bibliotekarierna arbetar tillsammans med lärarna på skolan med olika läsfrämjande aktiviteter för eleverna under läsåret och är också kulturombud.


Material till lärare

Boksamtal.pdf