Film

Se på strömmande media och använda Swedish filmavtalet

Visa film i klassrummet - Swedish film.mp4

Enligt avtal med Swedish film får vi visa filmer från en mängd filmbolag utan institutionella rättigheter i skolan. Det är också tillåtet att visa film som exempelvis är från 15 år för yngre om pedagogen upplever att det fungerar för elevgruppen. Det är viktigt att följa detta avtal. Bryter vi mot det och visar filmer som inte tillhör avtalet är det huvudmannen som står ansvarig. Viktigt att hålla koll på filmbolagen! Prata gärna med DigiMik om du är osäker. Du hittar bolagen här (i vänsterkolumnen).

Det finns också en mängd filmer i Skolbibliotekskatalogen, under Strömmande media. Dessa filmer fungerar fint att visa i klassrummet. Se till att avgränsa valet när du söker.