F-6

I skolbiblioteket på F-6 finns en dator för eget utlån. Där lånar elever och personal själva sina böcker.

Eleverna använder sitt utbnamn som utlåningsinloggning. Ex: utbmarsch

På datorn kan du:

  • låna böcker

  • låna om böcker

  • hantera dina reservationer (ändra eller ta bort)

Du lämnar tillbaka böckerna i den låda som står utanför skolbibliotekets dörr.