7-9

I Mediateket finns en dator för eget utlån. Där lånar elever och personal själva sina böcker.

Eleverna använder sitt utbnamn som utlåningsinloggning. Ex: utbmarsch

På datorn kan du:

  • låna böcker

  • låna om böcker

  • hantera dina reservationer (ändra eller ta bort)

Du lämnar tillbaka böckerna i den röda lådan som står utanför mediatekets dörr.


Öppettider

Varför ska jag läsa böcker?

Strategier för läsning