Föreläsningar

Föreläsning Skurups kommun - Hur kan rektor organisera för en digital skola inför 2022

Skurups kommun

Jenny föreläste för rektorer i Skurups kommun inför vårterminens start 2019.

PPT Oxievång Skolbibliotekets roll i digitaliering Sett Syd NY

SETTSyd 2018

DigiMIK-teamets föreläsning från mässan.

180926- Pedagog Malmö live Skolbibliotekets roll i skolans digitalisering

Pedagog Malmö Live 2018

DigiMIK föreläste om deras samarbete för andra i Malmö Stad.

180412- SETT

Maria och Aila pratar om DigiMIK och skolbibliotekets arbete i digitaliseringsprocessen under SETT 2018.

180411- Skolonmontern- Så undviker du att bli en happening

Maria och Aila ger konkreta tips på hur en kan arbeta under SETT 2018.

180205- Gleerups pilotdag och DigiMIK

DigiMIK sprider sina idéer med andra pilotskolor från hela Sverige.

Aila Delleskog BETT 2018

Aila föreläste i Googles monter under BETT 2018 och gav en insikt i hur en kan jobba som digitaliseringspedagog.