DigiMIK

Vi är DigiMIK-teamet på Oxievångsskolan!

Vi ansvarar för att implementera ett digitalt förhållningssätt på skolan, med hjälp av skolbiblioteket. Vi arbetar bland annat med samarbeta med personal, driva workshops samt vara en del av skolutvecklingsgruppen. 

Vi grundar vårt uppdrag på bestämmelser från förvaltning, Skolverket och regeringens digitaliseringsstrategi. Genom att utvärdera och planera utbildningsinsatser implementerar vi en digital adekvat kompetens hos personal och i förlängningen, eleverna. 

Kom gärna på studiebesök hos oss!