DigiMIK

Vi är DigiMIK-teamet på Oxievångsskolan!

Vi ansvarar för att implementera ett digitalt förhållningssätt på skolan, med hjälp av skolbiblioteket. Vi arbetar bland annat med samarbeta med personal, driva workshops samt vara en del av skolutvecklingsgruppen.

Vi grundar vårt uppdrag på bestämmelser från förvaltning, Skolverket och regeringens digitaliseringsstrategi. Genom att utvärdera och planera utbildningsinsatser implementerar vi en digital adekvat kompetens hos personal och i förlängningen, eleverna.

Rektor Jenny Nyberg har arbetat som skolledare inom Malmö Stad över 10 år, efter att tidigare ha jobbat som NO-lärare. Hon har alltid haft digitalisering på agendan och är engagerad på en förvaltningsnivå i frågan. Nyligen har Jenny även släppt en bok som riktar sig mot rektorer om hur en kan planera och implementera digitalisering på en skola, utifrån de nya kraven från Skolverket och regeringen. Jenny är Google Certifierad Pedagog nivå 1.

Sumita Bhattacharyya är förstelärare på Oxievångsskolan med fokus på Digitalisering, programmering och matematik. Sumita ingår i skolans team som en länk till förstelärargruppen och ansvarar för skolans progressionsplaner i digitalisering, matematik och programmering. Sumita har tidigare jobbat som lärare och läkemedelsforskare. Sumita har gedigna kunskaper i olika programmeringsspråk såsom JavaScript och Pyton. I Sumitas undervisning får eleverna fördjupa sitt lärande inom Lego-robotar, Koda.nu, Microbit, Scratch, NAO samt alla Grundskoleförvaltningens digitala verktyg. Sumita deltar med sina elever i First Lego League och Innocarnival. Sumita har internationella samarbeten och erbjuder workshop inom programmering. Sumita är Google Certifierad Pedagog nivå 1.

Karolin Lindqvist är bitr.rektor på skolan. Karolin har mångårig erfarenhet av att arbeta med digitaliseringens möjligheter både som lärare och som skolledare. Karolin är Google Certifierad Pedagog nivå 1.

Roy Lindell är IT-administratör på skolan och är ansvarig för hantering av skolans samtliga digitala enheter.

Kom gärna på studiebesök hos oss!